หน้าแรกกระดานข่าวพันธกิจ /วิสัยทัศน์ประวัติ ความเป็นมาติดต่อเรา
  

           Member Login
E-mail:
Password:
 ลืมรหัส?
[ สมัครสมาชิกใหม่ ] 
        Categrory
  
ค้นหาข้อมูล
   
Visitor
Online: 1


โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2553
22-06-2011 Views: 3839
 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ขะจาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลในการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม โดยในช่วงเช้ามีการเบี้ยผู้สูงอายุ มีการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วม มีพิธีทางศาสนา และภาคบ่ายมีกิจกรรมนันทนาการ (การขับร้องเพลงรำวงมาตรฐาน, การแข่งขันเป่าลูกโป่ง ,การแข่งขันตักน้ำใส่ขวด )Categories: ผลงานปี 2553
Page: 1 2 3 4

งานยุวบัณฑิต  รุ่นที่ 5 ปี2553

งานยุวบัณฑิต รุ่นที่ 5 ปี2553
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร วันที่ 21-25  ธันวาคม 2553

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร วันที่ 21-25 ธันวาคม 2553
โครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการ

โครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนแบบบูรณาการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการเทลานหัวสะพานชุมชนเด่นสวรรค์ - ขันหอม

โครงการเทลานหัวสะพานชุมชนเด่นสวรรค์ - ขันหอม
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ชุมชนแม่ขะจาน 2

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ชุมชนแม่ขะจาน 2
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ค.ส.ล. ชุมนขันหอม

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ค.ส.ล. ชุมนขันหอม
โครงการปรับระดับรางระบายน้ำ  ค.ส.ล. ชุมชนแม่ขะจาน 1

โครงการปรับระดับรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนแม่ขะจาน 1
โครงการก่อสร้างโรงเรือนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ค.ส.ล.ชุมชนหนองบัว 2

โครงการก่อสร้างโรงเรือนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ค.ส.ล.ชุมชนหนองบัว 2
โครงการก่อสร้างโรงเรือนกระดุมกะลา ค.ส.ล. ชุมชนสันติสุข

โครงการก่อสร้างโรงเรือนกระดุมกะลา ค.ส.ล. ชุมชนสันติสุข
ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2553 เพิ่มเติม

ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2553 เพิ่มเติม
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553
พิธีทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลแม่ขะจาน

พิธีทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ขะจาน
โครงการเทิดทูนสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์

โครงการเทิดทูนสถาบันของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็ขจพระราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2553

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็ขจพระราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2553
การแจกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช วันที่ 21 ตุลาคม 2553

การแจกสารเคมีกำจัดศัตรูพืช วันที่ 21 ตุลาคม 2553

Page: 1 2 3 4


หน้าแรก  |  พันธกิจ /วิสัยทัศน์  |  ประวัติ ความเป็นมา  |  ติดต่อเรา |Admin
Copyright©2015 Maekhachan.com / Email:
 
by Click2u